• Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie stosowania plików cookies, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży internetowej przez portal bernam.pl. 

Artykuł 1. Zasadność użycia plików cookies

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 
 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz Facebook Pixel, które legitymują się własną polityką prywatności: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności Facebook Pixel > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042
Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Administratorem pozyskiwanych danych jest portal bernam.pl, który świadczy usługi w modelu drop-shippingowym zawartym z firmą Colibra Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Świerkowa 14, Pruszków 05-800.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniąć bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie, zrealizowanie usługi sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
       -zaakceptowania przez Klienta regulaminu
       -konieczności wykonania sprzedaży na rzecz Klienta
       -uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na obronie przed roszczeniami, dostarczeniu zakupu do osoby innej niż kupujący.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji oraz zamówienia. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza niezbędną zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.
 4. Dane Klienta mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.
Artykuł 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością bądź działalności niezbędnych do realizacji umów sprzedaży (m.in. obsługi transakcji sprzedaży produktów, komunikacji z Klientami, rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji wykonanych transakcji.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w bernam.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w opraciu o obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Administratora).
Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. 
 2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych. 
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Artykuł 5. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu portalu bernam.pl. Są to m.in. firmy, które dostarczają:
       -usługi związane z technologią
       -przetwarzanie płatności w sklepie internetowym
       -usługi kurierskie
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą Produktów.