• Warunki dostawy

Warunki dostawy produktów 
stanowiące rozwinięcie art. 5 regulaminu bernam.pl oraz będące jego integralną częścią.
 


Artykuł 1. Dane zamawiającego

 1. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe, aktualne dane umożliwiające wykonanie umowy sprzedaży. W szczególności imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail lub numer telefonu. 
 2. Klient oświadcza, że zrzeka się rozszczeń do zamówienia, w którym użył nieprawidłowych, nieaktualnych lub niepełnych danych co uniemożliwiło pełne wykonanie umowy sprzedaży.
 3. Klient ma prawo działać w imieniu innej osoby, które dane uzyskała za pełna zgodą osoby reprezentowanej.
 4. Zmiana danych w zamówieniu możliwa jest tylko, wtedy gdy zamówienie nie uzyskało jeszcze statusu "Wysłane".
 5. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

Artykuł 2. Koszty 

 1. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w bernam.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 2. Wszystkie kwoty, koszty i ceny są kwotami brutto.
 3. W przypadku gdy Klient wykorzysta kupon rabatowy, lecz do transakcji nie dojdzie z jego winy, kupon przepada.

Artykuł 3. Czas dostawy

 1. Podawany czas dostawy obejmuje dni robocze.
 2. Przewidywany czas nie jest prawnym zobowiązaniem bernam.pl, a dostawcy wykonującego daną dostawę.
 3. Czas dostawy nie uwzględnia wydarzeń nieprzewidywalnych, niekontrolowanych (np. katastrof żywiołowych)

Artykuł 4. Stan wysyłki

 1. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 2. W wypadku uszkodzenia Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy lub do przedstawienia Klientowi innego rozwiązania, które może wykonać tylko w wypadku jego zaakceptowania przez Klienta.
 3. W sytuacjach, gdy przesyłka wyjechała cała a dotarła uszkodzona, Sprzedający zastrzega sobie dodatkowy czas (max. 3 dni). W tym czasie Sprzedający zoobowiązany jest do wyjaśnienia sprawy z odpowiednim podmiotem dostarczającym paczkę.