• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje produktów
stanowiące rozwinięcie art. 6 i art. 7 regulaminu bernam.pl oraz będące jego integralną częścią.

Artykuł 1. Zwroty i reklamacje

 1. Adresem właściwym do zwrotów i reklamacji jest:
  -ul. Arentowicza 6 m. 95, Włocławek 87-800
  -Paczkomat: WLO15N 
 2. Klient musi posiadać oraz przedłożyć dostarczony przez bernam.pl dowód zakupu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie czas na zweryfikowanie prawdziwości produktu oraz jego stanu. 
 4. W przypadku gdy Klient zakupił produkt przy użyciu kodu rabatowego i zwrócił produkt, rabat przepada.
 5. Klient ma prawo do stałego informowania na jakim etapie postępowania obecnie znajduję się zwrot bądź reklamacja.
 6. Klient ma prawo odwołać się do decyzji ws. zwrotu lub reklamacji.
 7. Klient i Sprzedający oświadczają, iż w wypadku wystąpienia konfliktu będą starały się rozwiązać problem polubownie.